Witamy w
Innovative
Business
Solutions

IBS GLOBAL to firma konsultingowa, skoncentrowana na promocji i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, która powstała jako odpowiedź na potrzeby rynku nauki i biznesu. Naszą misją jest nie tylko promowanie polskiej nauki na scenie światowej, ale łączenie jej z biznesem w ujęciu globalnym.

Działamy w wielu branżach. Naszymi klientami są instytucje badawczo – naukowe, firmy sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa. Naszą wizją jest sprawienie, aby innowacyjność stała się stylem życia.
Czym się zajmujemy

Oferujemy szeroki zakres usług z zakresu:

  • Promocji i komercjalizacji innowacyjnych produktów na arenie światowej
  • Organizacji udziału w międzynarodowych targach wynalazczości oraz branżowych
  • Organizacji międzynarodowych misji gospodarczych i spotkań B2B
  • Organizacji szkoleń i konferencji naukowych i branżowych
  • Badań rynków zagranicznych
  • Projektowania z zakresu IT

Wszystkie nasze usługi dostosowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb, mając pewność, że zaproponowane przez nas rozwiązanie będzie w pełni odpowiadało Państwa oczekiwaniom.

Konferencje i szkolenia biznesowe

Jesteśmy przekonani, że konferencje i szkolenia to znakomite narzędzia nauki, które ułatwiają ich uczestnikom zdobywanie wiedzy poprzez wymianę informacji. Oferujemy szeroko zakrojone, interaktywne szkolenia i warsztaty zarówno w formie tradycyjnej jak i wirtualnej. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę z całego świata i szeroki zakres tematyczny. Staramy się również, aby organizowane przez nas wydarzenia były wartościowe dla Państwa nie tylko w aspekcie merytorycznym, ale i kulturalnym. Naszą dewizą jest również wyjątkowa dbałość o naszych klientów również ‘po godzinach’ pracy.

Spotkania biznesowe

Rozumiemy potrzebę pozycjonowania Państwa produktów i usług na rynku, tak aby dotarły od odpowiednich klientów. Ułatwiamy ten proces łącząc zainteresowane strony oraz pojedyncze osoby z synergią i wspólnymi celami. Pomagamy ludziom spotkać potencjalnych partnerów biznesowych na całym świecie. Celem uzyskania dalszych informacji o naszych spotkaniach biznesowych, prosimy o kontakt.